FAQ

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får om Seresto, så att du enkelt kan få svar på dina funderingar om vårt fästingskydd och hur det kan hjälpa dig att skydda din hund eller katt.

01

När ska jag använda Seresto på mitt husdjur?

Seresto kan användas året runt för att skydda din hund eller katt mot fästingar och loppor. Fästingarnas aktivitet är mycket säsongsbetonad och de är mest aktiva från vår till höst. För bästa resultat bör halsbandet sättas på innan fästing- eller loppsäsongen börjar. Halsbandet ska användas hela tiden under den 8 månader långa skyddsperioden.

02

Hur ofta ska jag sätta på ett nytt halsband?

Efter 7- 8 månader eller som rekommenderas av din veterinär eller apotek. Ta av halsbandet och sätt på ett nytt direkt för att säkerställa fortsatt skydd mot fästingar, pälsätande löss och loppor.

03

Ska jag ta bort de fästingar som redan sitter på mitt husdjur?

Om ditt husdjur redan har fästingar på huden så rekommenderas det att de tas bort innan halsbandet sätts på. Förebyggande av nya fästingar sker inom 2 dagar efter appliceringen av halsbandet.

04

Är Seresto vattentåligt?

Ja. Produkten tål vatten, den förblir verksam även om djuret blir vått. Ditt husdjur bör dock inte utsättas för stora mängder vatten eller upprepad schamponering då verkningstiden kan nedsättas. Studier har visat att månatlig schamponering eller bad inte nedsätter markant verkningstiden på 8 månader mot fästingar efter om-fördelning av aktiva substanser i pälsen medan produktens effekt mot loppor gradvis minskar från den 5:e månaden.

05

Vid vilken ålder kan mitt husdjur börja använda Seresto?

Seresto kan användas på valpar/kattungar från 7 veckor. Halsbandet kan regleras i takt med att djuret växer.

06

Kan jag använda Seresto med andra antiparasitära läkemedel?

Det finns inga kända interaktioner mellan Seresto och andra läkemedel. Fråga alltid din veterinär eller ditt apotek för ytterligare råd.

07

Seresto luktar ingenting. Betyder det att det inte finns tillräckligt med aktiva substanser på ytan för att det ska vara effektivt?

Nej. Seresto använder andra substanser än traditionella halsband, kombinerat med en innovativ teknik och en annan utsöndrings process – vilket innebär att Seresto skyddar ditt husdjur utan den obehagliga lukten hos den äldre generationen halsband.

08

Vad ska jag göra om halsbandet blir smutsigt? Kan det påverka halsbandets effektivitet?

Bayer har inte märkt att smuts påverkar Serestos frisättning av aktiva substanser och dess effektivitet påverkas därmed inte heller. Om halsbandet blir smutsigt kan du helt enkelt torka av det med en fuktig trasa.

09

Kan Seresto halsbandet användas tillsammans med vanliga halsband? Tar de skada?

Seresto kan användas tillsammans med vanliga halsband utan att de tar skada.

10

Är Seresto säkert för valpar/kattungar?

Ja, Seresto är säkert för valpar/kattungar som är 7 veckor eller äldre.

11

Varför finns det ett vitt pulver på ytan på Seresto när man tar ut det ur påsen?

På helt nya och oanvända halsband kan det finnas ett tunt, vitt pulverliknande lager på ytan. Detta är stearinsyra (en substans som i synnerhet används i livsmedel) som hjälper till att lossa halsbandet från gjutformen under tillverkningsprocessen. Stearinsyran försvinner strax efter att halsbandet börjar användas. Det vita pulvret är därför inget att oroa sig över, och det kan enkelt torkas av om så önskas.

12

Kan jag fästa saker (t.ex. ett koppel eller en namnbricka) på halsbandet?

Seresto har testats tillsammans med reflexer speciellt utvecklade för Bayer-halsband. De är säkra och påverkar inte produktens effektivitet och kan alltså användas och fästas vid halsbandet. Vad gäller andra saker, som t.ex. en namnbricka, har inga tester genomförts och kan därmed inte rekommenderas, speciellt om brickan täcker halsbandets yta. Det är viktigt att alla saker, om de fästs vid halsbandet (inklusive reflexer) endast fästs vid den icke-överlappande delen av halsbandet för att inte blockera säkerhetsmekanismen. Koppel ska under inga omständigheter fästas i halsbandet, eftersom halsbandets säkerhetsmekanism öppnas om djuret drar hårt i det.

13

Hur ofta ska man kontrollera hur hårt Seresto halsbandet sitter på en valp/kattunge som växer?

Det finns inget allmänt svar, eftersom valpar/kattungar växer olika fort, men vi rekommenderar täta kontroller av halsbandet och justering vid behov.

14

Kan jag ta av halsbandet efter ett par månader och sedan sätta på det igen året därpå? Fungerar det fortfarande då?

Bayer avråder från att göra detta, eftersom det inte har testats och skulle kunna påverka den skyddsnivå som husdjuret får. För att ge ditt husdjur bästa tänkbara skydd ska Seresto användas året runt. Om Seresto® behöver tas av tillfälligt kan det utan problem sättas på djuret igen.

15

Behöver jag ta av halsbandet om jag ger mitt husdjur ett bad eller om det ger sig ut och simmar?

Nej, Seresto är resistent mot vatten och eftersom de aktiva substanserna lagras i och fördelas genom ett lager av olja på djurets hud, innebär en blöt päls inte att de sköljs bort, och halsbandet förblir verksamt även om djuret blir vått. Djuret bör dock inte utsättas för stora mängder vatten eller frekvent schamponering då verkningstiden kan nedsättas. Studier har visat att månatlig schamponering eller bad inte minskar signifikant verkningstiden på 8 månader mot fästingar efter omfördelning av aktiva substanser i pälsen medan produktens effekt mot loppor gradvis minskar från den 5:e månaden.