Fästingar

Om fästingburna sjukdomar

En sjukdom som överförs till djur eller människor från fästingar kallas för en fästingburen sjukdom. Det är ett av de viktigaste skälen till att du behöver skydda ditt husdjur från fästingar. Genom att använda Seresto® kan du enkelt och bekvämt minimera hotet mot din fyrbenta vän.

Vad är fästingburna sjukdomar?

Fästingar gör mer än att bara bitas. De kan också överföra sjukdomar, så kallade fästingburna sjukdomar, som kan vara skadliga och till och med dödliga för husdjur – och som även kan överföras till människor.

Du kanske har hört talas om några av dessa sjukdomar, eftersom de blir allt vanligare.
Några exempel är:

Borrelia, TBE, Anaplasmos

Sjukdomssymtom är bland annat:
Feber, slöhet, aptitlöshet, förstorade lymfkörtlar, ledvärk eller svårigheter att gå.

Fästingburna sjukdomar

Varför hotet från fästingburna sjukdomar ökar

Fästingburna sjukdomar är ett problem i nästan alla länder i Europa.

Beroende på var du bor är vissa sjukdomar vanligare än andra. Men även om du bor i ett land som har en låg förekomst av en viss sjukdom, kan ditt husdjur ändå vara i riskzonen.

  • Fästingburna sjukdomar sprids bland husdjurspopulationer i Europa och runt om i världen.
  • Detta kan bero på klimatförändringar men också på att många tar med sig sina husdjur när de reser.
  • Även djur i icke-infekterade regioner är utsatta för risker när smittade husdjur reser från endemiska områden, och kan sprida organismerna bland normalt icke-infektiösa fästingpopulationer.
Eftersom fästingburna sjukdomar blir allt vanligare blir det ännu viktigare att skydda din fyrbenta vän från fästingar och loppor som kan överföra dessa sjukdomar.

Minska risken för överföring av sjukdomar

Eftersom Seresto avvisar och dödar fästingar innan de kan bita, hjälper det för att minska risken för att fästingburna sjukdomar överförs till behandlade djur.