Produktinformation

Seresto vet. för katt och hund (imidakloprid, flumetrin), halsband. För behandling och förebyggande av lopp- och fästingangrepp.

Farmakologisk grupp: Medel mot ektoparasiter, insektsdödande och repellerande medel. Receptfritt.

Varningar: Låt inte små barn leka med halsbandet och stoppa det i munnen. Husdjur som använder halsbandet bör inte tillåtas att sova i samma säng som sin ägare, speciellt inte barn.

Marknadsföringstillståndsinnehavare: Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Tyskland.

Ombud: Bayer A/S (Danmark) Tel: 08-580 223 00.

För ytterligare information: www.fass.se.

Senaste översyn av produktinformation (SPC): 2016-07-27