Sekretesspolicy

Denna webbplats (nedan kallad ”Webbplatsen”) tillhandahålls av Bayer AB (kallas nedan oss eller vi). För mer information om den som tillhandahåller webbplatsen, se vår imprint.

A. Hantering av personuppgifter

Nedan redogör vi för hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder Webbplatsen. Om inget annat anges i avsnitten nedan är den rättsliga grunden för hanteringen av dina personuppgifter att den krävs för att du ska få tillgång till de funktioner på Webbplatsen som du önskar använda (Art. 6(1)(b) dataskyddsförordningen).

I. Användning av Webbplatsen

1. Åtkomst till Webbplatsen

När du öppnar Webbplatsen överför din webbläsare vissa data till vår webbserver. Detta görs av tekniska skäl och krävs för att du ska få tillgång till önskad information. Följande data samlas in, lagras under en kort tid och används för att underlätta din åtkomst till Webbplatsen:

 

 • IP-adress
 • datum och tid för åtkomst
 • tidszonsskillnad till GMT (Greenwich Mean Time)
 • innehåll i begäran (specifik plats)

 

 • åtkomststatus/HTTP-statuskod
 • överförd datavolym
 • webbplats som begär åtkomst
 • webbläsare, språkinställningar, webbläsarens version av operativsystem och yta

 

För att skydda våra legitima intressen kommer vi därutöver att lagra sådana data under en begränsad tid för att kunna spåra personuppgifter i händelse av obehörig åtkomst eller försök till obehörig åtkomst till våra servrar (Art. 6(1)(f) dataskyddsförordningen).

2. Inställning för kakor (cookies)

a) Vad är kakor (cookies)?

Webbplatsen använder kakor. Kakor, eller cookies, är små textfiler som via din webbläsare sparas i din dators minne. Kakorna innehåller viss information (t.ex. vilket språk eller vilka webbplatsinställningar du brukar använda) som din webbläsare (beroende på kakans livslängd) skickar tillbaka till oss nästa gång du besöker Webbplatsen.

b) Vilka kakor använder vi?

Vi skiljer mellan två kategorier av kakor: (1) Funktionella kakor, som behövs för att vår webbplats ska fungera bra och (2) Valbara kakor som används för webbplatsanalys och marknadsföringsändamål. Tabellerna nedan innehåller en detaljerad beskrivning av de kakor vi använder:


Valbara kakor

c) Kräver ditt samtycke

Vi använder valbara kakor endast om vi har fått ditt samtycke (Art. 6(1)(a) dataskyddsförordningen). Första gången du besöker Webbplatsen visas ett popupmeddelande som frågar om du samtycker till att valbara kakor används. Om du ger ditt samtycke placerar vi en kaka på din dator och popumeddelandet visas inte igen så länge kakan är aktiv. När kakans livslängd har löpt ut, eller om du aktivt raderar kakan, visas popupmeddelandet igen vid ditt nästa besök på Webbplatsen och du blir på nytt tillfrågad om samtycke.

d) Förhindra kakor

Du kan givetvis använda vår webbplats utan att några kakor sparas på din dator. Du kan när som helst ändra din webbläsares inställning för hantering av kakor eller avaktivera kakor helt. Men om du gör det kan det hända att funktionerna på webbplatsen begränsas eller att vår webbläsare blir mindre användarvänlig. Du kan när som helst stoppa icke-obligatoriska kakor på det sätt som anges i tabellen ovan.

3. Webbplatsanalys

På Webbplatsen använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (nedan kallat ”Google”).

Google analyserar din användning av vår webbplats för vår räkning. För det ändamålet använder vi de kakor som beskrivs närmare i tabellen ovan. Den information som samlas in av Google i samband med att du använder vår webbplats (t.ex. hänvisande URL, våra webbsidor som du besöker, den typ av webbläsare du använder, din språkinställning, ditt operativsystem och din skärmupplösning) överförs till en server hos Google i USA, där informationen lagras och analyseras. Därefter får vi de relevanta resultaten i anonymiserad form. Dina användaruppgifter kopplas inte till din fullständiga IP-adress under denna process. Vi har aktiverat den IP-anonymiseringsfunktion som Google erbjuder på vår webbplats. Den raderar de sista 8 siffrorna (typ IPv4) eller de sista 80 bitsen (typ IPv6) av din IP-adress. Dessutom är Google certifierat under skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, som garanterar att en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter upprätthålls vid Googles behandling av data i USA.

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till användning av webbanalys, antingen genom att ladda ner och installera Googles insticksprogram för webbläsareeller genom att hantera ditt samtyckte enligt tabellen ovan. I så fall sparas en opt-out kaka på din dator. Båda alternativen förhindrar användning av webbanalys så länge du använder webbläsaren där du har installerat insticksprogrammet och inte raderar opt-out kakan.

Mer information om Google Analytics finns i användningsvillkoren för Google Analytics, Google Analytics riktlinjer för skydd av privatlivet för Google Analytics och Googles sekretesspolicy.

4. Online intressebaserad annonsering, Facebook

Vår hemsida använder sig av Facebook Pixel, en tjänst för riktad annonsering från Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (“Facebook”).

Facebook vill analysera din användning av vår hemsida. För detta syfte använder vi cookies, som beskrivs i detalj i tabellen ovan. De upplysningar som samlas in av Facebook i förbindelse med din användning av vår hemsida (t.ex. vilken URL som använts, vilken av våra hemsidor du besöker, din webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmupplösning) skickas till en server hos Facebook i USA där de lagras och analyseras. Vi och vår partner Facebook, använder dessa upplysningar för att; bättra anpassa annonser till dina intressen, begränsa antalet gånger en annons visas för dig, utvärdera effektiviteten av en annonskampanj eller analysera hur visningen av en specifik annons påverkar individuella användares beteende. I förbindelse med en sådan anpassning vill Facebook: (i) bara använda händelsedata som samlats in från denna hemsida till annonsoptimering efter att sådana händelsedata aggregerats med data från andra annonsörer eller data som samlats in på annat sätt på Facebook och (ii) inte tillåta att andra annonsörer eller tredjepart riktar annonser uteslutande baserat på händelsedata som är insamlat på denna hemsida.

Om du besöker en annan hemsida från det så kallade "Facebook Audience Network", kan du bli visad riktade annonser baserat på dina intressen som utgår från information som visas på vår hemsida.

Du kan när som helt ta tillbaka ditt godkännande för denna typ av analys av din användning av denna hemsida, antingen genom att hantera dina godkännanden i ovanstående tabell och då installera en opt-out cookie.  Du kan använda dina annonsinställningar hos Facebook för att få mer information om varför du får en specifik annons, samt bestämma hur Facebook får använda den information vi samlar in på denna hemsida för att visa annonser för dig.

Ytterligare information om Facebook finns tillgänglig på Facebook, i beskrivningen av Cookies och annan lagringsteknik.

5. Online intressebaserad annonsering, Google Audience

Vår hemsida använder sig av Google Audience, en tjänst för riktad annonsering från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Google vill analysera din användning av vår hemsida. För detta syfte använder vi cookies, som beskrivs i detalj i tabellen ovan. De upplysningar som samlas in av Google i förbindelse med din användning av vår hemsida (t.ex. vilken URL som använts, vilken av våra hemsidor du besöker, din webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmupplösning) skickas till en server hos Google i USA där de lagras och analyseras. Vi och vår partner Google, använder dessa upplysningar för att bättra anpassa annonser till dina intressen, begränsa antalet gånger en annons visas för dig, utvärdera effektiviteten av en annonskampanj eller analysera hur visningen av en specifik annons påverkar individuella användares beteende. Om du besöker en annan hemsida från det så kallade "Google displaynätverket", kan du bli visad riktade annonser baserat på dina intressen som utgår från information som visas på vår hemsida.

Du kan när som helt ta tillbaka ditt godkännande till denna typ av analys av din användning av denna hemsida, antingen genom att administrera dina godkännanden i ovanstående tabell och då installera en opt-out cookie eller genom att ladda ner och installera Google Browser Plugin som tillhandahålls av Google. Båda möjligheterna förhindrar webbanalysen så länge du använder webbläsaren där du installerade Google Browser Plugin och inte raderar opt-out-cookien.

Ytterligare information om Google Audience hittar du här: Google Data Protection Guidelines for Advertising.

 

6. Användning av kontaktformulär

Du kan kontakta oss direkt med de kontaktformulär som finns på vår webbplats. Du kan bland annat lämna följande information:

 • Namn, telefonnummer, e-postadress

Vi samlar in, behandlar och använder den information du lämnar via kontaktformulären endast för att behandla din specifika begäran.

7. Tjänster och innehåll från tredje parter på Webbplatsen

Vi använder tjänster och/eller innehåll från tredje part på vår webbplats. När du använder sådana tjänster från tredje part eller när innehåll från tredje part visas utväxlas kommunikationsdata mellan dig och respektive leverantör av tekniska skäl.

Respektive leverantör av tjänsterna eller innehållet kan även behandla dina uppgifter för andra ändamål. Så vitt vi känner till har vi konfigurerat tjänsterna och innehållet från leverantörer som är kända för att behandla uppgifter för egna ändamål på ett sådant sätt att antingen all kommunikation för andra ändamål än att presentera deras tjänster eller innehåll på vår webbplats är blockerad eller så att kommunikation endast äger rum när du aktivt har valt att använda respektive tjänst. Eftersom vi inte har någon kontroll över uppgifter som samlas in och behandlas av tredje parter kan vi dock inte ge bindande information om omfattningen och ändamålet med sådan behandling av uppgifter.

För mer information om omfattningen och ändamålet för sådan insamling och behandling av dina uppgifter, läs sekretesspolicyn för de företag som levererar tjänsterna och/eller innehållet vi tillhandahåller och som ansvarar för skyddet av dina personuppgifter i detta sammanhang:  

8.  Information om biverkningar och reklamationer

Webbplatsen är inte avsedd eller konstruerad för kommunikation om biverkningar, avsaknad av behandlingseffekt, felmedicinering, produkter på den grå marknaden/förfalskade läkemedel, felaktig eller off label-användning och/eller andra problem som rör säkerhet och kvalitet hos Bayers produkter. Om du vill rapportera biverkningar eller klaga på en produkts kvalitet ska du kontakta hälso- och sjukvårdpersonalen (t.ex. läkare eller apotekare), den nationella hälsovårdsmyndigheten eller använda vår Webbplats för rapportering av biverkningar.

Om du ändå rapporterar biverkningar eller andra problem som rör säkerhet och kvalitet hos Bayers produkter är vi skyldiga att hantera det och kan behöva kontakta dig för klargöranden. Därför kan det hända att vi måste meddela behörig hälso- och sjukvårdsmyndighet om de problem du har rapporterat. Det kan hända att vi även måste vidarebefordra dessa meddelanden till företagen i vår grupp och våra samarbetspartners i den mån även dessa har skyldighet att underrätta sina respektive behöriga hälso- och sjukvårdsmyndigheter.

II. Överföring av uppgifter för beställd behandling

Vi kommer i viss utsträckning att använda specialiserade tjänsteleverantörer för behandling av dina personuppgifter. Sådana leverantörer väljs noga och övervakas regelbundet av oss. Baserat på respektive avtal om databehandling kommer de endast att behandla personuppgifter enligt våra instruktioner och strikt i enlighet med våra direktiv.

 

III. Behandling av data utanför EU/EES

 Dina personuppgifter kommer till en del även att behandlas i länder utanför Europeiska unionen (nedan kallad ”EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat ”EES”), som kan ha en lägre nivå av skydd för personuppgifter än europeiska länder. Vi kommer i så fall att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina uppgifter, t.ex. genom att ingå särskilda avtal med våra avtalsparter (kopia tillgänglig på begäran), eller så begär vi ditt uttryckliga samtycke till sådan behandling.

B. Information om dina rättigheter

I allmänhet har du följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:

 • Rätt till information om dina personuppgifter som vi lagrar.
 • Rätt att begära rättelse, radering eller begränsad behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt att motsätta dig behandling av skäl som rör ditt rättmätiga intresse, allmänt intresse eller profilering, förutom om vi kan visa att det finns tvingande, motiverade skäl till att åsidosätta dina intressen, rättigheter och friheter, eller att sådan behandling sker för att fastställa, verkställa eller försvara rättsliga anspråk.
 • Rätt till dataportabilitet.
 • Rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.
 • Du kan när som helst i med verkan framåt i tiden ta tillbaka ditt samtycke till insamling, behandling och användning av dina personuppgifter. För mer information, se avsnitten ovan som beskriver behandlingen av uppgifter baserat på ditt samtycke.

Om du vill utöva dina rättigheter ska du ställa din begäran till den kontakt som anges nedan. (→ C.).

C. Kontakt

För frågor angående sekretesspolicyn, vänligen skicka ett e-mail till oss eller kontakta vår uppgiftsskyddsrådgivare på följande adress:

Data Privacy Manager

Bayer AB

Box 606

169 26 Solna

 

D. Ändring av sekretesspolicyn

Vi kan vid olika tidpunkter uppdatera vår sekretesspolicy. Uppdateringar av vår sekretesspolicy publiceras på vår Webbplats. Alla ändringar träder i kraft vid publiceringen på vår Webbplats. Därför rekommenderar vi att du regelbundet besöker webbplatsen för att hålla dig informerad om möjliga uppdateringar.

Senast uppdaterad: 29-05-2018